Γενικά μιλώντας, η εξάρθρωση ώμου είναι το πιο συχνό εξάρθρημα -όπως συνηθίζεται ιατρικά να λέγεται- στο σώμα.

Ειδικά μιλώντας, ο Διευθυντής του Κέντρου Κ. Μάνος Αντωνογιαννάκης ως προσκεκλημένος ομιλητής αναλύει το Τραυματικό Πρόσθιο Εξάρθρημα Ώμου στο σεμινάριο Τραύμα Άνω Άκρου του νοσοκομείου ΚΑΤ.