Στις 18/3 διεξήχθη η Αρθροσκοπική Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη. Ένας θεσμός στα Ορθοπαιδικά δρώμενα της Βορείου Ελλάδος. Ο διευθυντής του Κέντρου και της Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ, Κ. Μάνος Αντωνογιαννάκης ήταν εκεί, ως κεντρικός ομιλητής με θέμα την Αρθροσκοπική αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων ωμογλήνης με μόσχευμα λαγονίου.