Η Φιλοσοφία

Το Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου

Η επί δεκαετίες εμπειρία μας έχει διαμορφώσει τη φιλοσοφία μας αναλόγως. Αυτή, στηρίζεται σε 3 πυλώνες. Ενδεικτικά, ο σκοπός μας είναι κλινικός﮲ να αντιμετωπίσουμε με επιστημονικότητα ολόκληρο το φάσμα των ορθοπαιδικών παθήσεων ώστε οι ασθενείς να επανενταχθούν στην πρότερη λειτουργικότητά τους. Επιστημονικός﮲ βρίσκοντας νέες, ακόμα πιο αποτελεσματικές, λύσεις παρακολουθώντας τις ιατρικές και τεχνολογικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και φέρνοντας στην Ελλάδα πρωτοπόρες μεθόδους και πρακτικές. Τέλος, εκπαιδευτικός﮲ να προετοιμάζουμε και να παραδίδουμε στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο ευσυνείδητους, πιο αποτελεσματικούς ιατρούς οι οποίοι αντιλαμβάνονται σφαιρικά πρώτα απ’ όλα τον άνθρωπο κι έπειτα τον άρρωστο.

Κλινική Αποστολή

Το Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Ομίλου Υγεία, αντιμετωπίζει καίρια, αποτελεσματικά, με ασφάλεια και με τον πλέον σύγχρονο επιστημονικό τρόπο ολόκληρο το φάσμα των ορθοπαιδικών παθήσεων με εξειδίκευση στις παθήσεις του ώμου.

Με σοβαρότητα, επιστημονικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του ασθενούς, ξεκινάμε με την έγκυρη και λεπτομερή διάγνωση. Προχωράμε είτε συντηρητικά, αρθροσκοπικά, είτε χειρουργικά και συνεχίζουμε με στενή παρακολούθηση και καθοδήγηση των ασθενών, με προγράμματα αποκατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε ολοκληρωμένα τα ορθοπαιδικά προβλήματα μέχρι την οριστική επάνοδο του ασθενούς στις καθημερινές, επαγγελματικές και αθλητικές του δραστηριότητες.

Επιστημονική Έρευνα

Για πάνω από 20 χρόνια καταγράφουμε συστηματικά τις συχνότερες παθήσεις του ώμου στον ελληνικό πληθυσμό. Εκπονούμε επιστημονικές έρευνες με κύριο αντικείμενο την αρθροσκοπική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ώμου, μελετούμε τις παθήσεις της ωμικής ζώνης και δημοσιεύουμε τα αποτελέσματά μας σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανά τον κόσμο.

Εκπαιδευτική Αποστολή

Ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε ορθοπαιδικούς χειρουργούς στην τεχνική της αρθροσκόπησης κι αρθροπλαστικής του ώμου. Για τον σκοπό αυτό διοργανώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια και παράλληλα προκηρύσσουμε υποτροφίες για νέους συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν στο κλινικό και ερευνητικό έργο του Κέντρου.

Πού στοχεύουμε

Χωρίς χειρουργικές τομές με ασφάλεια, ελάχιστο χειρουργικό τραύμα, άψογο αισθητικό αποτέλεσμα, υψηλή διαγνωστική ευαισθησία και ιδιαίτερα μικρό ποσοστό επιπλοκών, σκοπός μας είναι η πλήρης, ή κατά περίπτωση η όσο το δυνατό πλήρης, αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ασθενούς ώστε, εκείνος, να επανέλθει στις καθημερινές, επαγγελματικές και αθλητικές του δραστηριότητες τάχιστα και χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία. Παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα αντιμετωπίζουμε ολοκληρωμένα, με σοβαρότητα και επιστημονικότητα, κάθε ορθοπαιδική πάθηση.

Πρόκειται για ομαδική δουλειά

Από την πρώτη στιγμή της επίσκεψής σας στο Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου, σε ένα φιλικό περιβάλλον που εμπνέει ασφάλεια, οι συνεργάτες μας είναι εκεί για να σας ενημερώσουν πλήρως κι εμπεριστατωμένα. Στεκόμαστε δίπλα σας από το πρώτο ραντεβού μέχρι και την στιγμή που απόλυτα υγιείς επιστρέφετε στις δραστηριότητές σας. Πρόθυμα, το διοικητικό προσωπικό λύνει οποιαδήποτε διαδικαστική απορία υπάρχει και καθοδηγεί, ενώ το επιστημονικό προσωπικό φροντίζει με συνέπεια από τη στιγμή λήψης του ιστορικού, κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας και μέχρι τη στιγμή της πλήρους αποκατάστασης της βλάβης να συμπαρίσταται προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του.