Επικοινωνία

Η ομάδα του Kέντρου Aρθροσκόπησης και Xειρουργικής Ώμου και η Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική του Υγεία είναι στη διάθεσή σας:

Ερυθρού Σταυρού 5, Μαρούσι (έναντι Υγεία), 5ος Όροφος

Τηλέφωνο: 210 65 49 044, 210 6544 158

Fax: 210 65 49 044

Email: manosanton@gmail.com