Ορθροπαιδικές Παθήσεις: Κάτω Άκρο

Αρθροσκοπική Αποκατάσταση Προσθίου Χιαστού με Επιγονατιδικό Τένοντα
Αρθροσκοπική Αποκατάσταση Προσθίου Χιαστού με Οπίσθιους Μηριαίους
Αρθρόδεση Ποδοκνημικής
Χειρουργική Ποδοκνημικής ή Άκρου Ποδός
Χειρουργική Ισχίου ή Γόνατος
Αντιμετώπιση Δυσκαμψίας Μεγάλου Δακτύλου με Αρθρόδεση
Αντιμετώπιση Δυσκαμψίας Μεγάλου Δακτύλου με Οστεοτομία
Χειρουργική Αντιμετώπιση Βλαισού Μεγάλου Δακτύλου
Αντιμετώπιση Νέκρωσης Κεφαλής Μηριαίου με Οστεοτομία
Αντιμετώπιση Νέκρωσης Κεφαλής Μηριαίου με Πρόθεση
Αντιμετώπιση Αρθρίτιδας Ισχίου με Οστεοτομία
Αντικατάσταση Πρόθεσης Ισχίου
Αντιμετώπιση Αρθρίτιδας Γόνατος με Οστεοτομία
Αντικατάσταση Πρόθεσης Γόνατος
Αρθροσκοπική Αντιμετώπιση Ρήξης Μηνίσκου
Χειρουργική Αντιμετώπιση Συμπιεσμένου Δακτυλικού Νεύρου (Νευρίνωμα Morton)
Ολική Αρθροπλαστική Ποδοκνημικής
Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου
Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος
Μερική Αρθροπλαστική Γόνατος

Αρθροπλαστική: Ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ορθοπαιδικής

Αρθροσκόπηση: Νεότερες εξελίξεις.

Ώμος: Η ανατομία του