Στην πανέμορφη Τουλούζη, μαζί με εκπληκτικούς χειρουργούς από όλη την Ευρώπη συγκρίναμε τεχνικές και μεθόδους με μόνα κριτήρια: 
✅τα βέλτιστα αποτελέσματα
✅την ποιότητα ζωής των ασθενών
✅την ασφάλεια της χειρουργικής διαδικασίας

Η χειρουργική του ώμου αλλάζει κυρίες και κύριοι!