Το 2018, η ESSKA ESA δημιούργησε μια νέα υποτροφία στη μνήμη του καθηγητή Philippe Hardy με σκοπό να συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων νέων ορθοπεδικών χειρουργών με ενδιαφέρον στη χειρουργική ώμου.

Εμείς, συμβάλλοντας σε αυτή την προσπάθεια, υποδεχτήκαμε στην κλινική μας και επί μία βδομάδα συζητήσαμε, συγχειρουργήσαμε, μοιραστήκαμε τους προβληματισμούς μας και τις βλέψεις μας με τους 3 υπότροφους! Eduard Alentorn-Geli, Felix Dyrna and Hacan Cift ήταν τιμή μας!